Wyłączanie Sondy lambda nox o2

Wyłączanie Sondy lambda, nox, o2

Lambda, nox, o2 - OFF

Optymalizacja oprogramowania sterownia silnika po usunięciu sondy lambda, nox czy o2. Usunięcie logiki oraz błędów związanych z usunięciem sondy.